Условия за участие в обучениеЗаявка за участие

Заявки за участие в организираните от НеоКолект обучения се приемат чрез попълване на онлайн формуляр в сайта ни, чрез телефонно обаждане, или чрез заявка по имейл до trainings@necollect.bg. Заявките се считат за приети след получаване на отговор от страна на НеоКолект на посочения от Вас имейл адрес.

Потвърждаване на регистрация

Не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни преди датата на провеждане на обучението на посочения от Вас имейл адрес ще получите проформа фактура с детайли за плащане на таксата за участие. При късни записвания ще получите проформа фактурата до 3 (три) календарни дни след приемане на заявката. Регистрациите се считат за потвърдени след извършване на плащане.

Плащане на такса за участие

Посочените цени са без ДДС.

Плащанията се извършват в лева по банков път не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди датата на провеждане на обучението. При късни записвания плащанията се извършват веднага след получаване на проформа фактурата.

Отказ от участие

При отказ от регистрация, получен по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни преди датата на провеждане на обучението, се дължи пълната стойност на таксата за участие. Отказите от регистрация трябва да са изпратени в писмена форма по имейл до trainings@necollect.bg.

При вече извършени плащания не се възстановяват такси за участие.

Отлагане или отмяна на обучение

НеоКолект си запазва правото да променя датите на провеждане или да отменя обучения. В тези случаи на възстановяване подлежат само платените такси за участие. Участниците имат право да пререгистрират своето участие за следваща дата на провеждане на обучението без промяна на таксите за участие.

При регистрация на 5 (пет) и по-малко участника за обучение НеоКолект си запазва правото да отмени или отложи обучението за следваща дата.

Интелектуална собственост

Предоставените по време на обученията материали остават интелектуална собственост на НеоКолект докато изрично не е уговорено друго.

Защита на данните

Личните данни на участниците подлежат на защита съгласно Закона за защита на личните данни на Република България.

Обхват на условията за участие

Тези условия за участие се прилагат при провеждането на отворени обучения, обучения от Академията по събиране на вземания, и обучения от Работилницата за обучения на НеоКолект. При разработване и провеждане на вътрешнофирмени обучения условията се договарят допълнително.