Начало Управление на задължения
Управление на задължения

Правилните действия по отношение на длъжниците предприети навреме, познаването на законовите механизми за събиране на просрочия и прилагането на най-добрите практики по отношение на извънсъдебното събиране на задължения могат да стабилизират бизнеса и да осигурят така необходимите средства за оцеляване по време на криза.

Ако просрочените вземания вече са част от Вашия бизнес, ние от НеоКолект можем да Ви помогнем да се справите с тях.

debt collection

Управление на вземания

audit

Посредничество при продажба на вземания

 


Свържи се с нас!

Свържете с нас за уточняване на възможностите ни за съдействие при събиране на просрочените задължения към Вас.

E-mail: info@neocollect.bg
Телефон: 0879/061501

Консултации

Всяка компания е в състояние да създаде, оптимизира и управлява ефективен процес по събиране на вземания, който носи не само краткосрочни ползи бизнеса, но и осигурява дългосрочна стабилност при работата със задължения.
научи повече...

Върху банкнотите няма усмихнати лица

Ференц Деак (Ferenc Deák) 1803 - 1876, върху банкнотата от 20 000 унгарски форинта

Унгарски форинта

Форинтът е националната парична единица на Унгария, въведена през 1946 г. с цел замяна на дотогавашната хиперинфлационна парична единица пенгьо (унгарското пенгьо държи до ден днешен световния рекорд по хиперинфлация, най-голямата деноминация е била 1021 пенгьо). Форинт е било името на парична единица на Унгария през XIV и XIXв, като думата идва от италиански език, от името на град Флоренция. Върху банкнотата от 20 000 форинта е изобразен Ференц Деак – унгарски държавник, един от идеолозите на Австро-унгарската империя.